За да станеш лекар трябва много труд и търпение, но за да бъдеш инстински лекар е задължително да имаш голямо сърце и призвание.Акушер-гинекологът би трябвало да бъде и двойно отговорен, защото полага грижи за здравето и живота на двама пациенти – бъдещата майка и очакваното бебе.

Д-р Николай Славов е изключително внимателен към своите пациентки, отговаря на всички поставени от тях въпроси точно, ясно и компетентно. Винаги разчита на индивидуалния подход в своята работа. Със своето спокойствие, усмивка и отзивчивост той успокоява и предразполага бъдещата майка. Той винаги е “в крак” с новостите и световните постижения в областта на акушерството и гинекологията, обяснява необходимото на бременната жена и взима адекватно и компетентно решение при различни ситуации. Озивчивостта и готовността на д-р Славов да бъде максимално полезен на всички бъдещи майки, които имат нужда от подкрепа иповече информация , проличават и от факта, че той участва активно и безвъзмездно в екипа на Сдружение с обществено полезна дейност “Българският Бебе Център”

Ева Тонева,
Председател на СОПД "Български Бебе Център"

Прием
в клиника "АВИС-
Медика"
- гр. Плевен:
Понеделник:
08.00 - 19.00 часа;
Сряда:
14.00 - 19.00 часа.

© 2003 - 2005 Modelina