15 години ЧАСТНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ

Sorry, your browser doesn't support Java(tm).

     Частно езиково училище DEUTSCHE SCHULE е първото лицензирано от МОН частно училище в България (още от 1992 г. с предхождащ подготвителен клас - заповед РД 14-61 от 09.09.1992 г.). В него се учат ученици от 1-12 и деца н предучилище и детска градина.

     DEUTSCHE SCHULE е основано и се ръководи от професор д-р на филологическите науки Станка Стоянова-Шпилнер, специалист по германистика и чуждоезиково обучение, с помощта на Посолството на Федерална Република Германия и на Германската служба за немски училища в чужбина в гр. Кьолн, Германия.

     В DEUTSCHE SCHULE в обучението по немски и английски език на всички степени са включени високо квалифицирани германски и английски/американски преподаватели. Българските учители са също високо квалифицирани и мотивирани личности. Ограниченият брой на деца и ученици в паралелките дава възможност за индивидуален подход в зависимост от интересите и заложбите им.

      Високата мотивация на всеки отделен учител и на целия учителски колектив като цяло:
* създава стабилна среда за изграждането на учебни умения, навици и знания,
* води до атмосфера на доверие и взаимно зачитане между ученици и учители,
* елиминира максимално стресови ситуации,
* дава възможност за максимална мотивация и реализация на учениците,
* води до изграждането на позитивна ценностна система на всеки ученик – основна цел на възпитанието,
* води до постигането на отлични резултати в овладяването на учебния материал, както и до свободно владеене на два световни езика, което е задължителна предпоставка за самочувствие с покритие и за постигането на собствените цели.

      DEUTSCHE SCHULE има вече 15 годишна традиция и опит в елитното обучение и възпитание на деца и ученици. През учебната 2007/2008 г. за шестнадесета година се приемат деца и ученици в следните степени:

НЕМСКА и АНГЛИЙСКА ДЕТСКА ГРАДИНА
НЕМСКО и АНГЛИЙСКО ПРЕДУЧИЛИЩЕ
ОСНОВНО НЕМСКО И АНГЛИЙСКО УЧИЛИЩЕ
НЕМСКА И АНГЛИЙСКА ГИМНАЗИЯ

ЗА ВСИЧКИ СТЕПЕНИ:
*
При целодневно обучение е осигурен топъл обяд - по всички изисквания на ХЕИ.
** Осигурено е медицинско обслужване – лекар-педиатър и медицинска сестра, застраховка.
*** Осигурен е транспорт с микробуси от врата до врата.

English
version
German
version