LZ CW Club - Contest Group
LZ CW CLUB CONTEST
Български Русский Francais Deutsch English

Условия

Дата: Всеки последен четвъртък на месеца, следващия тур е на 28-ми август 2003 година, след това на 25-ти септември 2003 година.

Време: 18:00 до 19:00 UTC.

Обхват: 3,530 – 3,570 MHz

Вид работа: CW

Категории:
А – Членове на LZ CW Club;
B – Не членове на LZ CW Club;
C – чуждестранни участници;
D - участници, не по-възрастни от 20 години

Контролни номера: 6-цифрени, състоящи се от пореден номер на връзката плюс поредния номер на връзката на предишния кореспондент. Започва се от 001 000. Членовете на LZCWC предават пореден номер плюс буквите CWC.

Повторни радиовръзки: през 10 минути.

Точки: За QSO с членове на клуба – 5 точки; за QSO с всички останали – 1 точка.

Множители: Всеки член на LZCWC се брои веднъж за множител, по време на цялото състезание.

Краен резултат: Сумата от точките по сумата от множителите.

Отчети: До 10 дни след провеждане на контеста. Чрез E-mail до lz2au@qsl.net или по пощата на адрес:
Г.Оряховица – 5100
П.К. 189
Антоанета Енчева.

Проверката на отчетите се извършва с помощта на компютърна програма. На всеки участник, посочил E-mail адрес, заедно с резултатите ще бъде изпратен файл CALL.txt, съдържащ информация за незачетените му връзки и причините за това.

За участие в контеста подходяща е програмата на UA1AAF, (с размер 35 kB), специално разработена за това състезание.

Състезанието e с международно участие.

Надяваме се на Вашето участие !

Членове на LZ CW CLUB

9A:  9A5I

F:  F5PBL

LZ1:  LZ1AF, LZ1AZ, LZ1BJ, LZ1CY, LZ1DJ, LZ1EP, LZ1FN, LZ1FW, LZ1GT, LZ1GU, LZ1IA, LZ1KD, LZ1KP, LZ1KZ, LZ1LE, LZ1LM, LZ1LT, LZ1MC, LZ1MMM, LZ1MR, LZ1MS, LZ1PJ, LZ1PM, LZ1RB, LZ1VQ, LZ1WE, LZ1XK, LZ1XL, LZ1YY, LZ1VC, LZ1ZF

LZ2:  LZ2AG, LZ2AH, LZ2AU, LZ2CP, LZ2DI, LZ2DS, LZ2GTR, LZ2ITU, LZ2LDS, LZ2PX, LZ2SO, LZ2TU, LZ2UF, LZ2ZU

LZ3:  LZ3GA, LZ3OF, LZ3PM, LZ3PZ, LZ3QE

LZ4:  LZ4AU, LZ4JO, LZ4LU, LZ4ZP

LZ5:  LZ5GB

UR5:  UR5FDM

ZS6:  ZS6ME

Results
2001 July, 19,July, 26, August, September,October,November, December
2002 January,February, March,April, May,June,July, August, September, October, November, December
2003 January,February, March,April, May,June

Успех на всички участници !
73 !
LZ CW CLUB