News and Info, in English
   LZ CW Club   

По инициатива на активни CW радиолюбители-оператори възникна спонтанно идеята за създаване на LZ CW CLUB. Почти всяка вечер, но във вторник задължително, на честота 3527 kHz в 21.30 LZT започват вълнуващи сбирки, които се обсъждат много интересни предложения касаещи темата. Всички CW-маняци да се чустват поканени.

В резултат на сбирките на 3527 kHz, тези своеобразни Общи събрания на клуба бе обсъден и приет Устава на клуба и състава на Управителния му съвет.

Всеки първи и трети понеделник от месеца на честота 3527 кHz от 20.30 часа българско време клуба излъчва на телеграфия радиолюбителски бюлетин. Бюлетина се излъчва с мощност 20 W и антена дипол. В него е включена клубна, DX и contest информация и тренировъчни текстове, предавани на различни скорости.

Въпроси касаещи клуба ще се обсъждат само в ефира на телеграфия.

Устав на LZ CW CLUB приет на 17 октомври 2000
Документи и Връзки към други страници на CW CLUB-ове

За контакти
Управителен Съвет на LZ CW Club
председателLZ1AF
зам. председателLZ1FW
секретарLZ2AU
3527 kHz, вторник, 21.30 LZT


LZCWC CG за клуба клубни новини финанси архив членове устав