членове на
LZ CW CLUB
към 28-ми август 2002

Актуален списък на членовете на клуба (по азбучен ред на инициалите):

 1. 9A5I #47
 2. F5PBL #57
 3. LZ1AF #3
 4. LZ1AZ #32
 5. LZ1BJ #4
 6. LZ1CY #56
 7. LZ1DJ #2
 8. LZ1EP #39
 9. LZ1FN #24
 10. LZ1FW #1
 11. LZ1GT #20
 12. LZ1GU #31
 13. LZ1IA #13
 14. LZ1KD #25
 15. LZ1KP #35
 16. LZ1KZ #34
 17. LZ1LE #53
 18. LZ1LM #23
 19. LZ1LT #54
 20. LZ1MC #11
 21. LZ1MMM #17
 22. LZ1MR #18
 23. LZ1MS #36
 24. LZ1PJ #28
 25. LZ1PM #51
 26. LZ1RB #16
 27. LZ1VQ #22
 28. LZ1WE #29
 29. LZ1XK #42
 30. LZ1XL #27
 31. LZ1YY #8
 32. LZ1VC #55
 33. LZ1ZF #41
 34. LZ2AG #33
 35. LZ2AH #48
 36. LZ2AU #6
 37. LZ2CP #58
 38. LZ2DI #5
 39. LZ2DS #49
 40. LZ2GTR #26
 41. LZ2ITU #52
 42. LZ2LDS #45
 43. LZ2PX #9
 44. LZ2SO #30
 45. LZ2TU #46
 46. LZ2UF #10
 47. LZ2ZU #21
 48. LZ3GA #44
 49. LZ3OF #37
 50. LZ3PM #38
 51. LZ3PZ #7
 52. LZ3QE #50
 53. LZ4AU #19
 54. LZ4JO #14
 55. LZ4LU #12
 56. LZ4ZP #15
 57. LZ5GB #40
 58. UR5FDM #45
 59. ZS6ME #59

Според Устава на клуба право на членство в "LZ CW CLUB" имат всички радиолюбители, без оглед на раса, пол, възраст и религия. Те трябва да отговарят на следните изисквания:
   да са лицензирани и активни радиолюбители в ефир на CW.
   да спазват законите на страната и наредбите регламентиращи радиолюбителската дейност.
   да приемат Устава на клуба и спазват нормите на радиолюбителската етика и морал.
   да са предложени от един член на LZ CW CLUB и одобрени от събранието на 3527 kHz

Условие за членство в "LZ CW CLUB" е и заплащането на годишен членски внос от 5 лева за българските радиолюбители. Годишния членски внос за чуждестранни радиолюбители е 3 IRC.

Набраните средства ще се ползват за консумативи, изработка на членски карти и кореспонденция между УС и членовете на клуба.

Годишния членски внос в размер на 5 лева за български радиолюбители и 3 IRC за чуждестранни се изпраща съответно чрез пощенски запис или писмо до адрес:
Горна Оряховица 5100
Пощенска кутия 189
Антоанета Петрова Енчева.


LZCWC CG за клуба клубни новини финанси архив членове устав