LZ CW Club - Contest Group
LZ CW CLUB CONTEST
Как се проверяват отчетите?

За участие в контеста подходяща е програмата на UA1AAF, специално разработена за това състезание.

След приключване на състезанието, тя генерира файл с резултатите, чието име е образувано от името на участника и е с разширение .LOG - например LZ8AAA.LOG. Участниците изпращат този файл на е-майла на LZ2AU. Ако отчета пристигне на хартия LZ2AU го въвежда с помощта на програма, написана пак от UA1AAF, така че в крайна сметка независимо от начина на получаване на отчетите, всичките те са в един формат.

Отчета изглежда по този начин:

<START-OF-HEAD>
Contest : LZ CWC MINITEST
Station : LZ2AU
Name   : 
Team   : 
E-mail  : 
Address : 
Equipment: 
Antennae : 
Comments : 
Category : A
<END-OF-HEAD>
----------------------------------------------------------------------
DATE    BAND MODE  UT   STN     SENT   RCVD  PTS MULT
----------------------------------------------------------------------
<START-OF-LOG>
AUG.30.2001 3.5 CW 18:00:21 LZ1AF   001 CWC  001 CWC  5  1
AUG.30.2001 3.5 CW 18:00:40 LZ2JE   002 CWC  002 001  1   
...
...  
AUG.30.2001 3.5 CW 18:59:07 RA3CW   086 CWC  032 054  1   
<END-OF-LOG>

      SCORE TABLE
--------------------------------------
Band      QSOs:    QSO Mult
      CW  SB  FM  points
--------------------------------------
3.5    86   0   0  222  13

Total:   86   0   0  222  13
--------------------------------------
FINAL SCORE:         222 * 13 = 2886

 This is to certify that I have operated
within the limitations of my license and
have observed the Rules and regulations
of the Contest.
 Operator(s):

* UA1AAF software
<END-OF-FILE>

Проверката на отчетите се извършва с помощта на компютърна програма, разработена от LZ1FW. На всеки участник, посочил E-mail адрес, заедно с резултатите ще бъде изпратен файл CALL.txt, съдържащ информация за незачетените му връзки и причините за това.

Проверката се извършва по следния алгоритъм:

Един примерен файл с описание на грешките изглежда така:

LZ CW CLUB CONTEST
30-08-2001
LZ8AAA's LOG DETAIL INFO


Call     Date    Time MHz Sent  Rec   Pnt      Comments
----------- ========== ----- === ------- ======= ---     ============
LZ9AAA    30.08.2001 17:59 3.5 001 001 077 CWC  0      ! QSO before start time
LZ9AAZ    30.08.2001 18:00 3.5 002 077 001 CWC  5 LZ9AAZ  ok
LZ9AAB    30.08.2001 18:04 3.5 003 001 006 008  0      ! Unique call
LZ9AAZ    30.08.2001 18:07 3.5 004 006 053 CWC  0      ! Less than 10.0 minutes interval between QSOs
LZ9AYH    30.08.2001 18:20 3.5 005 053 018 017  0      ! No log received from LZ9AYH (19)
LZ9AYI    30.08.2001 18:24 3.5 006 018 027 CWC  0      ! No QSO in LZ9AYI's log
LZ9AAC    26.07.2001 18:30 3.5 007 027 054 CWC  0      ! No such QSO or time difference > 3.0 minutes.
LZ9AAY    30.08.2001 18:33 3.5 008 054 011 CWC  0      ! Correct call is LZ9AYY
LZ9AAV    30.08.2001 18:35 3.5 009 011 055 CWC  0      ! Your call is received as LZ7AAA
LZ9AAD    30.08.2001 18:36 3.5 010 055 016 CWC  0      ! 1 error(s): [S1 018 : 010]18:36 3.5 016 CWC 010 055
LZ9AAE    30.08.2001 18:37 3.5 011 016 046 027  0      ! 2 error(s): [R1 047 : 046][R2 037 : 027]18:37 3.5 046 027 011 016
LZ9AAF    26.07.2001 18:38 3.5 012 046 037 CWC  0      ! 3 error(s): [S1 011 : 012][S2 036 : 046][R1 037 : 043]18:38 3.5 037 CWC 012 046
LZ9AAR    30.08.2001 18:50 3.5 013 037 001 CWC  5 LZ9AAR  ok
LZ9AAJ    30.08.2001 18:53 3.5 014 001 002 001  1      ok
LZ9AAZ    30.08.2001 18:57 3.5 015 002 037 CWC  5      ok
LZ9ZAH    30.08.2001 19:00 3.5 016 037 077 CWC  0      ! QSO after end time.

Category: B

 -------Claimed-------  ========Valid========
 QSO  Pnt  Mlt Total  QSO  Pnt  Mlt Total
 ---------------------  =====================
  16  64  10  640   4  16   2  32

73!
LZ CW Club

След като веднъж отчетите са въведени в компютъра под формата на .LOG файлове, времето за проверката им, разпечатване на крайната класация и изготвяне на списък на грешните връзки за дсеки участник отнема помалко от 30 секунди при досегашния брой участници.


Успех на всички участници !
73 !
LZ CW CLUB