клубни новини на
LZ CW CLUB
1-ви юли 2001

На 19 юни 2001 година към клуба бе създадена контестна секция. Задачата на новосъздадената секция и нейните членове е да стимулира активността на членовете на LZ CW CLUB при участие в телеграфни състезания. За шеф на секцията бе избрана Антоанета Енчева, LZ2AU.

На сайта е сложена емблемата на клуба в формат .JPG: emblema.jpg и CorelDraw 6.0 - emblema.cdr

В края на месец юни 2001 на всички членове на клуба са изпратени по пощата разпечатани документи и материали на LZ CW CLUB. Материалите в MS WORD .DOC формат може да изтеглите в .ZIP и в .DOC формат.


LZCWC CG за клуба клубни новини финанси архив членове устав