LZ CW Club - Contest Group
LZ CW CLUB CONTEST
RESULTS 19-07-2001

Резултати от тура проведен на 19.07.2001
Резултатите са получени от LZ2AU в 19.15 UTC на честота 3527 kHz на телеграф.

Категория Б - нечленове на LZ CW CLUB
  Call     QSO   PTS   MLT  SUM
1  LZ2KLR    72   236   12  2832
2  LZ2LDS    55   199   12  2388
3  RZ3AZ    59   186   12  2232
4  ER1OO    48   140   12  1680
5  LZ2VU    33   105   11  1155
6  RZ3FA    44   112   8   896
7  LZ1FJ/QRP  13   89   8   712
8  LZ1FI
9  LZ5ZI
10 UA9QCP/3Категория A - членове на LZ CW CLUB
  Call     QSO   PTS   MLT  SUM
1  LZ2AU    67   223   12  2676
2  LZ1IA    56   192   11  2112
3  LZ1WE        171   12  2052
4  LZ1FW    43   143   11  1573
5  LZ1KD    39   135   11  1485
6  LZ1AF    32   112   12  1344
7  LZ1XL        116   10  1160
8  LZ1GT
9  LZ1KP
10 LZ1VQ
11 LZ2ZU
12 LZ3PZ
13 LZ5GB

Results
2001 July, 19,July, 26, August, September,October,November, December
2002 January,February, March,April, May,June,July, August, September, October, November, December
2003 January,February, March,April, May,June

73 !
LZ CW CLUB